Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy ismertesse felhasználó számára, a Szómágnes szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatait miként kezeli Varga-Gelányi Dóra e.v. tevékenysége során.

Varga-Gelányi Dóra e.v. (Szómágnes) – továbbiakban vállalkozó – adatkezelési alapelvei megfelelnek az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályoknak, továbbá az Európai Unió jogszabályainak. Jelen adatvédelmi tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2012. évi V. törvényben, a Számvitelről szóló 2013. évi C. törvényben, s a Munkatörvénykönyvéről szóló 2014. évi I. törvényben megfogalmazott irányelvek alapján íródott.

Vállalkozó az adatvédelem területére vonatkozó felsorolt jogszabályokat tiszteletben tartja, minden körülmények között betartja.

I. Ki kezeli az adatokat?

Név: Varga-Gelányi Dóra e.v. (Szómágnes)
Székhely: 6449 Mélykút, Kis utca 5.
Nyilvántartási szám: 55706122
Adószám: 56991778-1-23
E-mail cím: info@szomagnes.hu
Weboldal: https://szomagnes.hu/

II. Milyen adatokat kezel, milyen célból? Milyen jogalapon, és mennyi ideig zajlik az adatkezelés?

a) Kapcsolatfelvételi űrlapok, árajánlat kérés:

A weboldalon kapcsolatfelvételi űrlap található, melyet vállalkozó kapcsolatfelvételre, árajánlat kérésre alkalmaz. Ennek során az ügyfél nevét, e-mail címét, továbbá telefonszámát kérheti el, amiket a jogszabályok által meghatározott kereteken belül kezel. Az adatkérés célja jelen esetben a kapcsolat megteremtése, a pontos tájékoztatás, árajánlat elfogadása esetén az abban leírtak teljesítése. Az adatkezelés a kapcsolatfelvevő önkéntes hozzájárulásának jogcímén zajlik. Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvevő kérésére való törlésig terjed. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok, amik a kiállított számlákon szerepelnek, mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján minimum 8 évig megőrizendőek.

b) Szolgáltatás megrendelése:

A vállalkozó bármely szolgáltatásának megrendelése esetén vállalkozó a számlázási nevet, a számlázási címet, az adószámot, az e-mail címet, a telefonszámot kérheti el, amiket a vonatkozó jogszabályok által meghatározott kereteken belül kezel. Az adatkérés célja jelen esetben a létrejövő szerződésben megfogalmazottak pontos teljesítése. Az adatkezelés a kapcsolatfelvevő önkéntes hozzájárulásának jogcímén zajlik. Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvevő kérésére való törlésig terjed. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok, amik a kiállított számlákon szerepelnek, mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján minimum 8 évig megőrizendőek.

c) Cookie-k:

A weboldal ún. cookie-kat (sütiket) használ, hogy megkülönböztesse a látogatót a weboldal más látogatóitól. A cookie egy olyan kis méretű, azonosításra szolgáló fájl, amelyet a szolgáltató küld, és a látogató böngészőjében vagy a látogató számítógépén kerül eltárolásra. A cookie-k tárolása a felhasználó önkéntes hozzájárulásának jogcímén zajlik. A weboldal egyaránt alkalmaz biztonsági cookie-kat, továbbá ideiglenes (session) cookie-kat, amelyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, és hosszabb élettartamú, ún. állandó (persistent) cookie-kat is, melyek hosszabb ideig tárolódnak a böngészőben vagy a felhasználó számítógépén. A biztonsági és session cookie-k elengedhetetlenek a weboldal egyes funkcióinak megfelelő működéséhez, a biztonságos böngészéshez, a látogatottság és egyéb adatok független méréséhez és elemzéséhez. Az állandó cookie-k a jobb felhasználói élmény biztosítását szolgálják.

A cookie-k segítségével folytatott adatkezelés ideje a látogató böngésző-beállításainak, egyéni beállításainak módosításáig zajlik. A legtöbb böngészőben a „Súgó” menüpontban olvasható segítség a sütibeállítások módosításához (letiltás/bekapcsolás). Emellett az alábbi linkeken olvashatja a látogatók által leggyakrabban használt böngészők saját cookie beállítási, törlési tájékoztatóját:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
• Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
• Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Google Tag Manager cookie-k:

A weboldal a Google Tag Manager-t alkalmazza, amely a Google egyik elemzőszolgáltatása. Lényege, hogy a látogató számítógépén tárolt sütik segítségével elemzi a weboldalon zajló felhasználói interakciókat. Google Tag Manager-en keresztül alkalmazott analitikai programok a weboldalon: Google Analytics, Facebook Pixel. Ezen alkalmazások a látogató böngészőjében/számítógépén tárolt cookie-k segítségével adatokat – pl. operációs rendszer, böngésző típusa, IP cím, weboldal címe, látogatás napja, ideje stb. – gyűjtenek.

A Google Tag Manager-en belül a Google Analytics a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását szolgáló biztonsági cookie-kat használ, továbbá ‘session’, vagyis átmeneti cookie-kat, melyek mindig csak az adott munkamenetig érvényesek. Az adatkezelés célja a weboldal forgalmának figyelése, a látogatókkal kapcsolatos adatok szolgáltatása, azok viselkedésének analizálása. A Google által használt cookie-król bővebben a https://policies.google.com/technologies/types címen tájékozódhat. A Google adatvédelmi nyilatkozatát a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen olvashatja el.

A Google Tag Manager-en belül a Facebook egy ún. pixel követőkódot használ, az adatkezelés célja a marketingtevéknyeségek analizálása a Facebook szolgáltatásaiban. A Facebook által alkalmazott sütikről bővebben a https://www.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat. A cookie-k letiltására vonatkozó információkat is megtalálja itt. A Facebook adatkezelési szabályzatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen olvashatja el. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem rögzülnek.

III. Az érintettek jogai

A felhasználók adatvédelmére vonatkozó jogszabályok alapján a felhasználó bármikor jogosult elkérni a vállalkozó által használt adatait, bármikor kérheti azok javítását, törlését, a kezelt adatok korlátozását. Továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, s jogosult adatainak hordozható formában való elkérésére. Végül, de nem utolsósorban tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználása ellen. Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója a felügyeleti ajánlásoknak megfelelően nem teljesen és szó szerint ismétli meg az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat, felhasználó a jogszabályok részleteit az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) III., „Az érintett jogai” című fejezetében, továbbá az Infotv.-ben olvashatja.

IV. Jogorvoslat

A Vállalkozó az adatvédelemhez kötődő észrevételeket, panaszokat az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken fogadja. Felhasználó a vonatkozó jogszabályok alapján jogosult a felügyeleti hatóságnál vizsgálatot kezdeményezni, amennyiben úgy érzékeli, hogy a személyes adataihoz kapcsolódó jogok érvényesítését vállalkozó limitálja, netán elutasítja. Bármilyen egyéb, a személyes adatokkal kapcsolatos jogsérelem észlelése esetén felhasználó jogosult a felügyeleti hatósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

  • Telefonszám: +36 1 391 1400
  • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Weboldal: naih.hu

V. Hatály

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a https://szomagnes.hu honlapon való közzététellel, 2020. november 8. napjától lép hatályba, és annak visszavonásáig érvényes.

Az Adatvédelmi tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve Varga-Gelányi Dóra e.v. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. Varga-Gelányi Dóra e.v. a tájékoztató módosításáról minden esetben a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.